Mitä henkilöstöstrategialla tarkoitetaan?

Henkilöstöstrategialla tarkoitetaan yrityksen henkilöstöasioiden tavoitteellista tilaa, henkilöstöorganisaatiota ja sen kehittämissuunnitelmia, sekä niihin liittyviä henkilöhankintasuunnitelmia, kuten esimerkiksi rekrytointistrategiaa. Henkilöstöstrategian keskeisenä tavoitteena on hoitaa henkilöstöasoita suunnitelmallisesti. Toimivaksi henkilöstöstrategian toteuttamisen välineeksi on osoittautunut seuraava ketju:

henkilöstösuunnitttelu - henkilöstöhankinnan suunnittelu yrityksen strategiaan peilaten - työhönoton suunnittelu - työntekijän perehdyttäminen ja työnopastus – henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Tärkeää on, että jokainen uusi organisaatioon valittu työntekijä perehdytetään työhönsä ja työtehtäviinsä yksilöllisesti. Perehdytyksen tulee sisältää uuden henkilön tutustuttaminen myös yrityksen strategioihin ja käytäntöihin. Sekä uuden henkilön että olemassaolevan henkilöstönkin kehittämisestä ja osaamisen kasvattamisesta on huolehdittava suunnitelmallisesti myös jatkossa.


Johtaminen ja henkilöstö - Artikkelit

Kategoriat